****สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารเท่านั้น****
ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษงานทะเบียนจะปริ้นท์รูปให้นักเรียนโดยนักเรียนไม่ต้องส่งรูป
ให้นักเรียนรออีเมลแจ้งผลการขอเอกสาร แล้วค่อยมารับเอกสารที่โรงเรียน